World Class Textile Producer with Impeccable Quality

Истражување на разновидноста и креативноста на плетените ткаенини

Двојно плетените ткаенини се издвојуваат во текстилната индустрија поради нивната единствена конструкција. Овие ткаенини имаат петелки од двете страни, создадени со помош на две игли.

Најнова статија"