Qüsursuz Keyfiyyətli Dünya səviyyəli Tekstil İstehsalçısı

Trikotaj parçalarının çox yönlü və yaradıcılığının tədqiqi

İkiqat trikotaj hissələri unikal konstruksiyasına görə toxuculuq sənayesində seçilir. Bu parçaların hər iki tərəfində iki iynə ilə birlikdə ilgəklər var.

Ən son məqalə"